Chùm tour lễ hội 2013
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        420.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    550.000 vnđ
 
          
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        550.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    750.000 vnđ
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        390.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    650.000 vnđ
 
        
DU LỊCH LỄ HỘI:    TOUR ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẤU ÂU CƠ - ĐỀN LẠC LONG QUÂN
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        390.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    650.000 vnđ

DU LỊCH LỄ HỘI:    Tour Đền Gióng (Đền Sóc) 2014
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour:                  390.000 vnđ
DU LỊCH LỄ HỘI:    Tour Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm 2014
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        390.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    650.000 vnđ

DU LỊCH LỄ HỘI:    Tour Đền Trần - Chùa Tháp Phổ Minh - Phủ Giầy 2014
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        390.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    650.000 vnđ
DU LỊCH LỄ HỘI:    Bái Đính - Yên Tử - Tây Thiên - Đền Trần
Liên hệ:                   0947 099 086 / 0984 099 634           
Giá tour đoàn:        2.590.000 vnđ
Giá tour ghép lẻ:    3.550.000 vnđ

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0947.099.086

               0984.099.634